25-04-2019

Meer vertrouwen in de natuur

Je mag best meer vertrouwen hebben in de natuur, vinden de meeste studenten na twee Delta Talent activiteiten over de toekomst van de Noord-Hollandse kust. Bouwen met natuur en gebruik maken van natuurlijke processen heeft volgens hen de toekomst. Niet alles vooraf tot op de korrel vast willen leggen en ruimte houden om je project tussentijds aan te passen bij voortschrijdend inzicht. Daarbij lijkt het de studenten ook belangrijk om stevig in te zetten op communicatie met alle betrokken partijen. Iets wat de aanwezige experts konden beamen.

Deze Delta Talent activiteiten werden georganiseerd in samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderwartier (HHNK) en met inbreng van experts met zeer diverse achtergronden. Het merendeel van de 25 studenten die hier aan deelnamen studeert momenteel Civiele techniek/Watermanagement aan de Hogeschool van Amsterdam. Dit was voor de studenten de aftrap van een lesperiode over kustwaterbouw. De inspiratie die ze opdoen bij deze activiteiten komen van pas bij hun opdrachten voor deze lesperiode. Of zoals Nadine Lindhout, student Watermanagement aan de Hogeschool Rotterdam, het vertelt: "Voor mij was deze dag heel waardevol, ik heb namelijk weer andere dingen meegekregen dan wat ik op mijn eigen opleiding te zien krijg. Ook in mijn eigen projecten probeer ik nu meer te denken aan ‘Building with Nature’ en ik denk dat dit een van de manieren is om ons land tegen het water te beschermen".

 

Delta Talent thema-ochtend Hondsbossche Duinen

Tijdens het eerste deel van deze Delta Talent activiteit werden de Hondsbossche duinen bij Petten bezocht. Vanaf het uitkijkduin kun je ter plekke goed zien wat een enorme verandering dit gebied heeft ondergaan ten opzichte van de oude situatie: de Hondsbossche zeewering. Twee projectleiders van het HHNK gaven een toelichting. Juist die verhalen uit de praktijk waren voor de studenten erg boeiend: hoe is het om zo’n project van de grond te trekken en waar loop je tegenaan? De aanleg is afgerond, maar de ontwikkelingen worden nog intensief gevolgd. De geleerde lessen en opgedane ervaringen worden gebruikt bij volgende projecten, zoals de aanleg van de Prins Hendrikzanddijk op Texel. Als bonus was er nog een boeiend verhaal van de historicus van het HHNK over de geschiedenis van dit gedeelte van de kust. Dat zag er vroeger heel anders uit! Een heel dorp voorgoed verdronken in zee tijdens de Sint-Elisabethsvloed van 1421. Een palenmonument in zee herinnert hier nog aan (idee van omwonenden, uitgevoerd en cadeau gedaan door aan­ne­mers­com­bi­na­tie Van Oord-Bos­ka­lis).

Tijdens het tweede deel werd onder leiding van drie verschillende experts de blik wat breder getrokken en werden mogelijkheden besproken hoe veiligheid en andere maatschappelijke en economische belangen samen kunnen gaan met natuur.

Volgens Bert van der Valk van Deltares is de kust nu wel heel erg gemanicuurd. Het mag wel wat dynamischer. Hij raadt de studenten aan om vooral op verschillende plekken te gaan kijken. Veldbezoeken zijn noodzakelijk! Zie bijvoorbeeld hoe de kust bij West-Schouwen zich gedraagt. De duinen zijn daar aan het “verwapperen”.

Een groene kijk op de toekomst van de Noord-Hollandse kust

Esther Blom van ARK Natuurontwikkeling benadrukt: durf te dromen. Wat haar betreft: een kust die rijk is aan natuur, vloedmerken niet opruimen en embryonale duintjes laten groeien. Grote aaneengesloten duingebieden, zonder tussenrasters, met daarin sleutelsoorten zoals wisenten. Neem de binnenduinranden en ook het achterland mee in de plannen.

Ben Eenkhoorn, ecoloog van het HHNK, ziet hoe natuurbelangen meer en meer meegenomen worden, ook al staat veiligheid bij HHNK altijd voorop. Natuurlijke systemen worden nu vaker gebruikt als uitgangspunt voor het ontwerp en er wordt met de natuurkrachten meegewerkt. Hij geeft deze studenten mee dat het hoogheemraadschap het heel belangrijk vindt dat er professionals worden opgeleid met een brede kijk. “We hebben ingenieurs nodig die breder kunnen kijken dan hun eigen vakgebied”.