16-05-2014

Natuur als bondgenoot

Op 15 mei 2014 gaf Delta Talent een gastcollege Natuurlijke processen als bondgenoot voor 35 studenten van de opleiding Landscape and Environment van de Hogeschool Inholland Delft. Naast een lezing over Delta Talent, ARK Natuurontwikkeling en het belang van bouwen met natuur, werden die dag ook lezingen door het Programmabureau Groene Hart en Antea Group (voorheen Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud) gegeven.

Tijdens het gastcollege konden de studenten al hun vragen over ecologische, maar ook organisatorische aspecten waar Delta Talent en ARK Natuurontwikkeling mee te maken hebben, voorleggen. Naar aanleiding van de lezing hebben Inholland Delft en Delta Talent aangegeven in de toekomst meer te gaan samenwerken.