28-05-2014

Natuurlijke Klimaatbuffers

Op 28 mei 2014 vond de slotbijeenkomst van het programma Natuurlijke Klimaatbuffers plaats, onder de titel "De kunst van het meekoppelen". Natuurlijke Klimaatbuffers zijn projecten die door ruimte te bieden aan natuur zorgen voor zoetwatervoorzieningen, veiligheid en recreatie. Voorbeelden zijn de Natuurlijke Klimaatbuffer Oesterdam in de Oosterschelde en de Natuurlijke Klimaatbuffer IJsselmonde bij Rotterdam. Bij de Oesterdam worden de zandplaten opgehoogd waardoor de veiligheid van de achterliggende dijk wordt vergroot en waarmee natuur en recreatie een forse impuls krijgen. Bij IJsselmonde wordt de zoetwatervoorziening voor Rotterdam gecombineerd met een natuurgebied.

De bijeenkomst vond plaats op een boot die over de Waal naar de IJsselkop voer. Ook Delta Talent was aanwezig. Joost van Deelen, student van de Universiteit Utrecht was aan boord en voerde gesprekken met mensen uit het werkveld. Een mooie gelegenheid om zichzelf in de kijker te spelen en tegelijkertijd voor de experts een kans om één van de talenten van de nabije toekomst te spreken.

Bekijk de film over de Natuurlijke Klimaatbuffers: