17-09-2013

Nieuwe bril studenten

Op 17 september 2013 hebben 21 vierdejaars studenten van de Hogeschool Rotterdam deelgenomen aan een workshop “innovatief denken” van het project Delta Talent. Studenten Bouwkunde, Watermanagement, Ruimtelijke Ordening & Planologie en Logistiek & Technische Vervoerskunde, kregen tijdens die workshop mogelijkheden aangereikt om door een andere bril naar thema’s uit hun vakgebied te kijken.

Tijdens de workshop werden ideeën over “Anders denken” aan de hand van inspirerende voorbeelden steeds dichter bij de studenten en hun werkveld gebracht. Vervolgens werden de studenten uitgedaagd buiten hun reguliere blikveld te kijken. De door hen aangedragen oplossingen voor diverse – zelf gekozen – uitdagingen, toonden aan dat ze in korte tijd de boodschap hadden begrepen: Om nieuwe oplossingen te vinden, moet je andere vragen stellen en buiten je eigen werkveld durven kijken.

De studenten zullen de opgedane inspiratie de rest van het studiekwartaal verder gebruiken. Bovendien zorgt een bijbehorende excursie naar het eiland Brienenoord voor nog meer inspirerende voorbeelden. Hier is immers getijdenatuur middenin de wereldhavenstad Rotterdam zichtbaar. Al deze input komt van pas bij het toepassen van innovatieve oplossingen op een zelf gekozen onderwerp, bijvoorbeeld rond de ontwikkeling van de Rotterdamse Rijnhaven.

Delta Talent levert een inspirerende bijdrage aan de opleiding van jonge professionals, om hen te leren inspelen op toekomstige uitdagingen op het gebied van deltamanagement, water, klimaatverandering en bouwen met natuur. Bij Delta Talent worden de nieuwste ruimtelijke inzichten in de praktijk gebracht met een centrale rol voor natuurlijke processen.