8-06-2016

Oefenen voor de praktijk van later

Op 7 juni organiseerde Delta Talent weer een themadag over de Zandmotor. Dit keer voor zo'n 50 tweedejaars studenten Land- en Water Management van Hogeschool VHL uit Velp. Hoewel het Zandmotor project veelvuldig aan bod komt tijdens hun studie, was dit voor vrijwel alle studenten de eerste keer dat ze er zelf hebben rondgelopen.

Themadag Zandmotor

Verdeeld over de dag waren er korte presentaties van Ben Girwar (Provincie Zuid-Holland), Bert van der Valk (Deltares) en Caroline van der Mark (ARK Natuurontwikkeling). Een belangrijk onderdeel was natuurlijk het bezoek aan de Zandmotor zelf, met volop mogelijkheden voor vragen aan de excursieleiders, onderweg  ‘korren’ (met een sleepnet waterdieren vangen) en letterlijk met blote voeten de diverse soorten ondergrond voelen.

Themadag Zandmotor

De studenten moesten gedurende de hele dag kijken vanuit verschillende door Delta Talent aangereikte ‘brillen’ (van veiligheid tot verdienmodel) en door die bril de gegeven informatie absorberen, interpreteren en als basis voor eigen vragen gebruiken. In het groepswerk na het excursiedeel kwamen al deze invalshoeken samen om binnen zeer korte tijd een visie in 3 hoofdpunten te ontwikkelen voor een bloeiende natuurontwikkeling over 5 jaar en de voordelen die dat zou hebben voor de diverse belanghebbenden. Het doel hiervan was vooral om te oefenen met het ‘duiden van informatie’, het combineren van verschillende invalshoeken en op basis van incomplete informatie in korte tijd toch een eerste mening te vormen.

In de afsluitende pitches kwamen punten terug als zonering (zowel in plaats als seizoen), extra zandbanken alleen voor flora en fauna, verlaging (!) van duinranden en een lichte voorkeur om de natuur zoveel mogelijk haar gang te laten gaan en daar van te leren. Terugkerend thema was of alle functies (natuur, recreatie, educatie, veiligheid) wel over de hele breedte en altijd kunnen worden gecombineerd, of dat je best keuzes mag maken en functies en zelfs doelgroepen mag uitsluiten, geheel of gedeeltelijk. Daarmee toonden de studenten aan een gevoel te hebben gekregen voor datgene waar vrijwel alle discussies rondom de Zandmotor over gaan. Een perfecte oefening voor later dus!

Themadag Zandmotor

De Zandmotor

De Zandmotor is een enorme berg zand die in 2011 vlak voor de Delflandse Kust in zee werd gestort. Wind, golven en zeestroming verspreiden het zand langs de kust. Zo groeit de kust in zeewaartse richting op natuurlijke wijze aan. Door het samenspel tussen wind, water en pionierbegroeiing verandert de Zandmotor continu van aanzien. Een walhalla voor verschillende kustsoorten, die zijn ingespeeld op deze dynamiek. En ook voor de bezoeker, omdat er steeds iets anders te beleven is. De Zandmotor is een project van de provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat. Het Zuid-Hollands Landschap voert het beheer uit. Het project onderzoekt de mogelijkheden van kustontwikkeling die optimaal gebruik maakt van natuurlijke krachten. Deze innovatieve manier van kustontwikkeling schept extra ruimte voor natuur en recreatie. Maar vooral ook voor de kustveiligheid op lange termijn. Niet alleen natuur en recreatie profiteren. De verwachting is dat Nederland op deze manier goedkoper zijn kust kan verdedigen en dat deze manier van 'bouwen met natuur' ook elders in de wereld toe te passen is: een nieuw exportproduct voor het bedrijfsleven.