3-06-2014

Presentatie WUR

WUR studenten hebben op 3 juni 2014 hun onderzoek naar erosie in het Spui gepresenteerd aan belangstellenden van onder meer het Wereld Natuur Fonds, Wageningen UR, Bureau Stroming en Arcadis. De heldere presentatie zorgde na afloop voor een levendige discussie. Een duidelijk antwoord op wat nu de beste oplossing is om erosie in het Spui aan te pakken is er (uiteraard) niet uitgekomen, maar het rapport geeft wel inzicht in de verschillende opties en hoe deze gewaardeerd kunnen worden. Een opmerkelijke constatering is dat geen enkele van de geïnterviewde belanghebbenden tevreden is met de huidige aanpak van stenen storten. En toch wordt hier mee doorgegaan.

Er is behoefte aan verder onderzoek en veel vragen blijven. Daarbij gaat het vooral om welke gecombineerde oplossingen er toe te passen zijn, welke stroomsnelheid aanvaardbaar is, hoe de situatie voor de sluiting van het Haringvliet was en wat we daar van kunnen leren.
 
De studenten hebben goed de verschillende belangen meegewogen en zijn voor hun onderzoek met een expert (Gerard Litjens) op pad geweest om de plek te bezoeken en verschillende belanghebbenden te interviewen. Zeker de combinatie met de interactieve afsluiting sluit goed aan bij wat Delta Talent beoogt: uitwisseling tussen studenten en professionals, vraagstukken multidisciplinair benaderen en met de voeten in de klei.

Het Wereld Natuur Fonds neemt de inzichten uit het onderzoek mee om haar standpunt verder vorm te geven en om in de gesprekken met betrokkenen verder te komen tot een duurzame oplossing voor een veilige, leefbare en ecologisch vitale delta.