16-07-2015

Rapport Benedenrivierengebied

Team Meeuwisz, een studententeam van de Wageningen Universiteit heeft haar onderzoek naar het Benedenrivierengebied succesvol afgerond met het rapport: "Puzzelen met natuurbeheer". De onderzoeksvraag kwam van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, de belangrijkste natuurbeherende organisaties in het gebied. Beide organisaties willen nagaan of het beheer van de gebieden en de doelstellingen voor natuur beter op elkaar af te stemmen zijn. Niet alleen nu, maar ook straks als de Haringvlietsluizen op een kier worden gezet. Delta Talent heeft de partijen bij elkaar gebracht en het onderzoek begeleid. Het onderzoek is een vervolgstudie op een verkenning die eerder is uitgevoerd door studenten van Van Hall Larenstein (VHL).

In het rapport "Puzzelen met natuurbeheer" zijn toekomstige ontwikkelingen van de natuur in het Benedenrivierengebied onderzocht. Het gebied wordt momenteel niet als één ecosysteem beheerd, maar als losse natuurgebieden, beheerd door verschillende organisaties. De veranderingen in het beheer van de Haringvlietsluizen in de nabije toekomst, en de daardoor veranderende waterstanden en chloridegehalten, zullen gevolgen hebben voor de natuur in het Benedenrivierengebied. De studenten van Team Meeuwisz hebben daarom Geografische Informatie Systeem (GIS) kaarten gemaakt van verschillende scenario's, waarmee de ontwikkeling van vegetatietypen voorspeld kan worden.

Wageningen Universiteit ACT-team

Het studententeam van Wageningen UR heeft niet zo maar onder de naam Meeuwisz geopereerd: "Vanuit de WUR hebben de projecten allemaal een unieke code. De code van ons project is 1572. Toen we een leuke teamnaam wilden verzinnen hebben we daarom gezocht op gebeurtenissen in het jaar 1572. We kwamen uit op de befaamde watergeus Rochus Meeuwisz, de stadstimmerman van Den Brielle die tijdens het beleg van Den Brielle voorkwam dat de stad ingenomen werd door de Spanjaarden. Terwijl hij onder vuur lag heeft hij namelijk een sluis doorgehakt waardoor de gebieden rondom Den Brielle opzettelijk onder water liepen en de Spanjaarden hun aanval af moesten blazen. In de context van ons project kan de doorgehakte sluis worden gezien als metafoor voor het openzetten van de Haringvlietsluis. Het opzettelijk onder water zetten van het gebied en de aftocht van de Spanjaarden kan gezien worden als de verandering in abiotische factoren zoals het zoutgehalte van het water en de waterdiepte bijvoorbeeld".