5-10-2016

Succesvolle editie Delta Talent Academy

Op 29 en 30 september werd de eerste editie van de Delta Talent Academy gehouden op de RDM Campus in Rotterdam. Bijna 60 deelnemers, studenten en jong professionals, kregen een inspirerend geheel van expertises, talentontwikkeling en werksessies voorgeschoteld. De focus van de activiteiten was gericht op de case Flood Free Manila. De teams van studenten moesten antwoord geven op de vraag “Wat zou iemand met de visie van ingenieur Lely doen met de kennis van nu in de situatie van nu?” Uitgangspunt was de constatering dat voor eigentijds deltamanagement meer aandacht nodig is voor innovatieve samenwerking en bouwen met de natuur.

Naast korte presentaties van diverse experts, een workshop over creatief denken en diverse masterclasses over talentontwikkeling en teamwerk, moesten de deelnemers in zelf gekozen teams aan de slag met de case. De teams waren erg divers, zo waren de deelnemers afkomstig van maar liefst 28 verschillende opleidingen vanuit heel Nederland, van biologie tot civiele techniek.

Thema's


De masterclass kreeg een extra dimensie door de presentatie van de (gefingeerde) kleindochter van ingenieur Lely, Kamille Kres, en haar pianist, die ook voor diverse intermezzo’s en muzikale begeleiding zorgden. Tijdens de twee dagen waren verder diverse coaches aanwezig waar de studenten mee konden sparren.

Aan het einde van de tweedaagse Academy presenteerden de teams hun idee in een pitch van 2 minuten. “De jury was erg onder de indruk van een aantal ideeën en de kwaliteit van de pitches”, aldus juryvoorzitter Jeroen van Herk van Delta Talent. Enkele opvallende ideeën waren een “afvalvanger voor een getijdenrivier”, een plan voor ontwikkeling van “stadsuiterwaarden” en een voorstel voor een “community documentaire over het afval” door de bewoners zelf.

Delta Talent Academy

De uiteindelijke winnaar was het idee “De plastic krokodil” waarin werd gepleit voor het creëren van een cultuuromslag ten aanzien van duurzaamheid. Door afval te verzamelen en met een 3D-printer om te zetten in waardevolle spullen én in een plastic krokodil, symbool voor “het verjaagde kwaad uit het verleden”.

Studenten uit Groningen en Rotterdam zijn daags na de Delta Talent Academy met alle resultaten naar Manilla gegaan om onder leiding van adviseur Marius Palsma en docent Floris Boogaard de ideeën in de praktijk verder uit te werken en te testen.

De deelnemers waren na afloop enthousiast over de tweedaagse. “Interessant, inspirerend, leerzaam, innovatief” en “leuk” waren enkele van de meest terugkerende kernwoorden. Meer inhoudelijk werd vooral de intensieve samenwerking in erg diverse groepjes hoog gewaardeerd, samen met het diverse programma en de uitstekende sfeer.