18-05-2016

Themadag Vismigratie-rivier

Studenten van onder meer Hogeschool van Hall Larenstein uit Leeuwarden kregen 18 mei de kans om een kijkje te nemen bij de Vismigratierivier bij Kornwerderzand. Tijdens deze Themadag Vismigratierivier van Delta Talent gaven experts een inkijkje in welke verschillende belangen een rol spelen bij de Vismigratierivier. Ook kwamen de kansen voor recreatie en toerisme in relatie tot Werelderfgoed Waddenzee aan bod. Sprekers over vismigratie en het belang van zoet-zoutovergangen - zowel ecologisch, economisch als maatschappelijk - en goede vispassages, waren onder meer Erik Bruins Slot (Provinsje Fryslan), Piet Riemersma (Sweco), Marianne Greijdanus (Rijkswaterstaat) en Yannick Kalteren (student Kust en Zeemanagement).

Tijdens een veldbezoek kregen de studenten een rondleiding van expert Roef Mulder (Provinsje Fryslan) over het complex van de Vismigratierivier in de Afsluitdijk. Kees Terwisscha van Scheltinga (projectcoördinator Vismigratierivier bij Waddenvereniging en It Fryske Gea) ging in op nieuwe ontwikkelingen voor recreatie en toerisme en het toekomstige belevingscentrum.

Vismigratierivier

De vismigratierivier is een opening in de Afsluitdijk waar trekvissen door heen kunnen zwemmen om vanuit de Waddenzee het IJsselmeer te bereiken en andersom. Trekvissen hebben zoet- én zoutwater nodig. Door dijken en dammen zoals de Afsluitdijk is dat niet of nauwelijks meer mogelijk. Het is een belangrijke reden waarom het zo slecht gaat met trekvissen. De innovatieve Vismigratierivier wil de hindernis voor trekvissen opheffen.

Op zaterdag 21 mei staat het belang van open verbindingen voor trekvissen ook centraal op de World Fish Migration Day.