21-03-2016

Themadagen Natuurlijker Haringvliet

Delta Talent organiseert de komende jaren (2016-2018) een jaarlijkse Themadag Haringvliet voor studenten. Tijdens de themadagen wordt het Droomfondsproject Haringvliet toegelicht door partners, wordt het gebied bezocht en krijgen studenten een inkijkje in de activiteiten waarmee 6 samenwerkende natuurorganisaties werken aan een natuurlijker Haringvliet. De dagen zijn bedoeld voor studenten van verschillende opleidingen; van milieukunde en bos- en natuurbeheer, tot watermanagement, civiele techniek en klimaatstudies. De inspirerende ontmoetingsdagen worden georganiseerd in samenwerking met de partners van het Droomfondsproject Haringvliet.

Veldbezoek aan de Plaat van Scheelhoek

De themadagen staan in het teken van uitwisseling: tussen verschillende vakgebieden en tussen opleiding en werkveld. Een mooie gelegenheid voor contact tussen de experts van nu en de talenten van de toekomst. Dit alles door middel van een bruisende mix van korte presentaties, veldbezoeken en interactieve sessies.

Het Haringvliet

Het Haringvliet is de monding van de twee grote Europese rivieren Rijn en Maas. Met de voltooiing van de Haringvlietdam in 1971 is het Haringvliet van de zee afgesloten en het unieke deltaleven tot stilstand gekomen. In 2018 gaan de Haringvlietsluizen op een kier. ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds anticiperen met het Droomfondsproject Haringvliet op het Kierbesluit. Gedurende 3,5 jaar werkt de unieke coalitie van zes natuurorganisaties met steun uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij aan een natuurlijker Haringvliet. Onze ambitie: ruim baan voor de dynamiek van deltanatuur, trekvissen en -vogels waar mensen van kunnen genieten!