9-09-2014

Toepassing Bouwen met Natuur

In samenwerking met het Instituut voor de Gebouwde Omgeving van de Hogeschool Rotterdam, organiseert Delta Talent enkele activiteiten waarbij studenten geprikkeld worden om creatieve manieren van 'bouwen met natuur' toe te passen. In totaal doen 38 honoursstudenten Watermanagement aan de activiteiten mee, die in de periode tot maart volgend jaar plaatsvinden. Het Instituut voor de Gebouwde Omgeving richt zich onder meer op vraagstukken rond duurzame ontwikkeling van grootstedelijke gebieden.

De activiteiten begonnen op 9 september met een Workshop Anders Denken die wordt toegepast op de opdrachten waar de studenten de rest van de maanden mee bezig gaan. Voor die opdrachten - die zijn ingebracht door externe opdrachtgevers - gaan de studenten aan het eind van het jaar naar hun projectlocaties, veelal in het buitenland. Delta Talent begeleidt de studenten en denkt mee over het toepassen van de innovatieve mogelijkheden van bouwen met de natuur in hun onderzoeksopzet. 'Bouwen met natuur' of 'building with nature' is een concept waarbij de natuur bijvoorbeeld wordt ingezet om risico's van golfslag en zeespiegelstijging het hoofd te bieden. Begin 2015 beoordeelt Delta Talent ook de uiteindelijke uitwerking van dat concept in de opdrachten.