27-05-2013

Veldbezoek Zandmotor

Op 27 mei 2013 hebben 45 derdejaars studenten Civiele Techniek van de Hogeschool Rotterdam deelgenomen aan een activiteit van het project Delta Talent. De focus van deze dag lag op de Zandmotor. De organisatie van de activiteit gebeurde in samenwerking met de Provincie Zuid-Holland en maakte deel uit van het programma van de Kustweek die in mei en juni op meerdere locaties wordt georganiseerd.

In de ochtend waren de studenten te gast bij de rondreizende tentoonstelling van de Kustweek. Na een inspirerende inleiding van Inge Kersten van het Atelier Kustkwaliteit gingen de studenten in groepjes aan de slag om toekomstscenario's te bedenken voor de Zandmotor. De activiteiten van Delta Talent zijn er op gericht om studenten te stimuleren om over de grenzen van hun eigen vakgebied heen te denken. De uitdaging voor deze dag luidde dan ook: bedenk ideeën voor economische kansen in een constant veranderende omgeving (met de natuur als bondgenoot). Deze opdracht was in twee delen gesplitst: een visie voor 2050, en daarna tenminste 1 concrete uitwerking voor de komende jaren. De nadruk lag op creativiteit, de studenten werden ook geholpen om die de vrije loop te laten en zich niet teveel te bekommeren om “kan het wel”.

Zo'n activiteit is natuurlijk niet compleet als de studenten de Zandmotor niet ook "real life" kunnen zien en beleven. Het weer had niet mooier kunnen zijn: een stralend zonnetje aan een hemelsblauwe lucht. Onder deskundige begeleiding van gidsen van ARK konden de studenten zelf ervaren hoe enorm dynamisch dit nieuwe kustdeel is. Bovendien konden de studenten de eerste ideeën uit de ochtendsessie nu met eigen ogen toetsen. De dag werd afgesloten met een pitch van ieder groepje. Daaruit bleek dat goed was nagedacht over de dynamische kwaliteit, de uitstraling van de plek, de natuurwaarden en de seizoenen.

Enkele van de inspirerende visies en ideeën, die de studenten onder invloed van strand, zee en zon hadden bedacht waren:
• Een tweede Waddenzee, met wisselende vorm en afstand tussen eilanden
• Bad Vegas: een drijvend casino met als speciale attractie het kunnen gokken op Natuurontwikkeling (vorm van de zandmotor, afstand die gekleurde zandkorrels afleggen, ontwikkeling van de biodiversiteit)
• Het gebied in de winter gebruiken als oefenterrein voor militairen (oefenen in snel veranderende omgeving, opkomend water etcetera)
• Evenementen die per dag van vorm veranderen, analoog aan de Zandmotor zelf
• Een zand sculpturen wedstrijd waarbij ook dynamiek, en mogelijk biodiversiteit worden meegenomen
• Een ideale plek voor kitesurflessen

De docenten van de Hogeschool Rotterdam, Leo van Gelder en William Kuppen, waren erg tevreden over de dag. Het sluit goed aan op de modules "Landaanwinning" en "Kustwaterbouw" die nu op het programma staan. De studenten merkten op dat in Nederland vaak alles zo gecontroleerd gaat, maar dat hier nu ook wordt losgelaten. En het beeld van de Zandmotor blijft hen nu gegarandeerd bij. Dat zal zeker ook gelden voor de Amerikaanse uitwisselingsstudenten die inde groep zaten; zo staat Nederland ook in het buitenland weer extra op de kaart.

Voor meer informatie over deze activiteit of bespreken van nieuwe mogelijkheden (als opdrachtgever, docent of student), neem contact op met Elma Duijndam.