12-05-2016

Workshop Holwerd aan Zee


Delta Talent gaf woensdag 11 mei een workshop voor studenten en experts die betrokken zijn bij Holwerd aan Zee. De workshop was bedoeld om studenten te inspireren die werken aan vraagstukken die betrekking hebben op het Friese dorp Holwerd. Tijdens de dag konden de studenten experts consulteren over de conceptplannen. 

De workshop werd gegeven in samenwerking met de opleiding Landscape & Environment Management van Hogeschool Inholland Delft. In een derdejaars vak ontwikkelen 32 studenten enkele visies op de toekomst van Holwerd aan Zee inclusief een eerste uitwerking. Delta Talent gaf de studenten ingrediënten mee om deze opdracht te verrijken: vernieuwing in deltamanagement door natuur als bondgenoot, kruisbestuiving tussen studenten van verschillende opleidingen en een aanmoediging om op andere manieren te denken en niet af te gaan op de eerste versie van informatie die onder ogen komt.

In het kader van de kruisbestuiving waren ook studenten aanwezig van de studies Kust en Zeemanagement van Van Hall Larenstein uit Leeuwarden en studenten Civiele Techniek en Rechten van Hanze Hogeschool Groningen. Deze uitwisseling werd erg gewaardeerd en bracht duidelijk nieuwe inzichten voor de studenten uit Delft. Ook voor de ‘externe’ studenten was het een interessante middag: Niek Zwaagstra, tweedejaars Kust en Zeemanagement: ‘’Het levert een heleboel nieuwe inzichten op wanneer je samen werkt met studenten van andere opleidingen! Opeens zie je oplossingen, mogelijkheden en kansen waar je anders niet op was gekomen!’’

Een kleine selectie van eye-openers die uit de groepsdiscussies kwamen waren:

  • Bagger kan dienen als grondstof (dit kwam uit onderzoek in 2014, de precieze mogelijkheden zijn nog niet duidelijk).
  • In plaats van alleen als vertrekpunt naar de Wadden te dienen, kan de plaatselijke pier ook begin- en eindpunt zijn van een toerboot. Holwerd kan niet alleen doorgangsplaats, maar ook eindbestemming worden.
  • Een vogelhut in de dijk mag niet van Rijkswaterstaat, maar “dijk niet aanpassen” blijkt toch niet helemaal zwart-wit. Deze discussie zou door de studenten kunnen worden aangezwengeld.
  • Er zou moeten worden gedacht in termen van internationale allure: “het Westland van de Zilte Teelt”.
  • Thema's kunnen worden verbinden, een voorbeeld is het betrekken van toeristen bij algenfarming.

Deze en meer ideeën werden teruggekoppeld voor de zaal van ongeveer 150 aanwezigen. Docent Ted van der Klaauw gaf aan dat het een goede oefening voor de studenten was om te bepalen welke informatie van die dag relevant voor hun te ontwikkelen visies was. Jan Zijlstra van de projectgroep Holwerd aan Zee merkte op dat het werken met studenten een waardevolle verbreding van inzichten oplevert, als tegenwicht voor de meer formele arena’s waar juist plannen inperken de dynamiek bepaalt.

Holwerd aan Zee

Het krimpdorp Holwerd verpaupert en komt zelf met een voorstel dat betrokkenen enthousiast maakt. Bewoners, wateringenieurs, ondernemers, kunstenaars en natuurliefhebbers zien er voordelen in en willen er mee aan de slag. Op de plek waar men vijftig jaar geleden de Waddenzee verder wilde inpolderen, is een plan ontstaan in tegenovergestelde richting. Een plan waarbij de natuurlijke dynamiek juist meer ruimte krijgt. De Waddenzee is nu werelderfgoed en dat schept kansen voor mens en natuur.

De workshop werd georganiseerd in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein Leeuwarden en Stenden Hogeschool en sloot aan op de Podiumdag 2016. De eindresultaten van de studenten worden in juni gepresenteerd aan de projectgroep.