15-05-2018

Zand en de mensen: hoe werkt dat?

Op 24 april togen 20 studenten met begeleiders naar de Zandmotor, in dit geval de zuidelijke kant ervan bij Monster. De studenten waren van vijf verschillende opleidingen afkomstig, van Land- en Watermanagement (VHL Velp) tot Industrieel Product Ontwerpen (Haagse Hogeschool). De grootste groep was afkomstig van de sectie Landscape architecture van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft met wie deze dag samen was georganiseerd.

Doel van de dag was om met deze multi-disciplinaire groep een verkenning te doen hoe je de effecten van zanddoorstuiving en -invang in kaart kan brengen. Dat zijn belangrijke vragen in relatie tot bebouwing direct aan het strand en het directe achterland. Dergelijke vragen staan centraal in het ShoreScape project waar enkele begeleiders bij betrokken zijn.

Ondanks een forse plens-bui vroeg in de ochtend bleef het de rest van de dag vrijwel droog en waaide het lekker door. Door het vocht kwamen echter niet alle typen zand aan stuiven toe. Tijdens een wandeling van een kleine twee uur onder begeleiding van professor Jan Mulder van Universiteit Twente en Leo Linnartz van ARK Natuurontwikkeling konden de studenten met eigen ogen zien wat de huidige stand van zaken is na 7 jaar Zandmotor. Door de gidsen kregen ze meer achtergrond mee over de vele discussies bij de totstandkoming destijds en de ontwikkeling sindsdien.

De studenten gingen na een lunch in Westbeach (strandtent en kitesurfschool) in groepen van 4 aan de slag om low-tech opstellingen (hout, zeil, dozen, tape, platen) te bedenken om zand-effecten te meten. De dag was met nadruk bedoeld om een eerste idee te krijgen wat voor soort opstellingen zouden kunnen werken, en waarom, niet om specifiek de effecten op de zandmotor in detail te gaan meten. De inzichten worden door de studenten uit Delft de komende weken meegenomen en resulteren in meer robuuste opstellingen die tijdens het Oerol festival op Terschelling eind juni samen met aldaar aanwezig publiek verder worden uitgeprobeerd.

"Bizar wat wind wel niet allemaal kan doen in zo’n korte tijd," Niels van Hasselt

De studenten hebben de dag als leerzaam ervaren, door de inhoud en het contact met studenten van andere richtingen. Student Pepijn van Dijk (Industrieel Product Ontwerpen”: “Ik vond het verlichtend om over het duin na te denken als een systeem in plaats van als object en vond de opdracht leuk en uitdagend […] de dag was prettig ingedeeld en goed verzorgd ook was het motiverend dat iedereen er zin in had en geïnteresseerd was. Dit stimuleert de werksfeer […] ik wil me nu verder verdiepen in de Zandmotor voor mijn vrije studiepunten ruimte”.

Ook de TU Delft, als mede-organisator en belanghebbende, was enthousiast. Promovenda Janneke van Bergen die werkzaam is binnen het ShoreScape project: “De studenten met andere achtergrond waren een verrijking voor het werk in de groepjes”.

De Zandmotor is en blijft een heet onderwerp van discussie. Velen zien het als een gedurfde poging om tot heel veel inzichten te komen over moderne vormen van kunstversterking en de effecten ervan. Er blijven altijd mensen die alles liever bij het oude laten. Dagen als deze kunnen studenten helpen zelf een oordeel vormen over wat projecten als de Zandmotor aan inzichten opleveren en of dat de moeite waard lijkt.

"I never thought that this sand motor, can nourish an entire coast-strip," Thomas Zaw.