27-06-2014

Zoet-zout Tweedaagse

In 2001 is het zoet-zoutplatform opgericht om kennis en ervaring uit te wisselen over het waterbeheer op de grens van zoet en zout water. Twee keer per jaar organiseert Rijkswaterstaat een landelijke platformbijeenkomst voor professionals uit de waterwereld. De platformdagen zorgen voor waardevolle netwerken tussen professionals op het gebied van beheer, beleid, advies en onderzoek.

Tijdens de laatste zoet-zout tweedaagse op 26 en 27 juni 2014 in Zeeland, bood Rijkswaterstaat 5 studenten via Delta Talent de mogelijkheid om aanwezig te zijn en kennis te nemen van de inhoudelijke discussie die werd gevoerd over de zoet-zout thema's. Bovendien vroeg Rijkswaterstaat de jonge professionals hun mening over de gevoerde discussie, thema's, belangrijkste knelpunten en adviezen voor het oplossen van die knelpunten of eventuele tips.

Voor de 5 studenten een unieke kans. "Super om bij deze innovatieve projecten te mogen kijken. Het maakt de theorie achter de projecten duidelijk en zo gaat het echt leven", was dan ook één van de enthousiaste reacties. Richting het zoet-zout platform zelf was het advies van de jonge professionals om ook de kansen voor natuur mee te nemen in de keuzes bij de aanpak van verzilting, meer aandacht voor de concrete gevolgen van klimaatverandering en een betere samenwerking tussen kennisinstituten en de praktijk, zoals ambtenaren en ondernemers.