Programma


Het Delta Talent programma voor 2017 bestaat uit themadagen, ontmoetingen en de Delta Talent Academy:

Themadagen
 

Themadag op de Zandmotor

Tijdens Delta Talent Themadagen maken studenten (van verschillende opleidingen) kennis met een project, de aanpak en het bijbehorende gebied. Dit gebeurt (vaak) op locatie waarbij de studenten tevens de betrokken organisatie(s) leren kennen. Naast een analyse van belangen die spelen en van de voordelen van een integrale aanpak, doen ze ook kennis op over natuurlijke processen en hun potentiële bijdrage aan deltatechnologie en -management. Vernieuwend leren denken om tot andere oplossingen en samenwerkingsverbanden te komen, staat hierbij centraal. Verder leren de studenten hoe bewoners en belanghebbenden te betrekken bij ingrijpende gebiedsveranderingen.

Opbouw themadag:

  • Voorbereiding op de opleiding door de betreffende docenten.
  • Op de dag zelf:
    - Diverse professionals belichten het thema vanuit verschillende invalshoeken.
    - Veldbezoek.
    - De studenten voeren een interactieve opdracht uit onder begeleiding van experts.
  • Uitwerking van de opdracht op de opleiding, terugkoppeling naar Delta Talent. Eén student schrijft een weblog.

Voorbeelden van Delta Talent Themadagen zijn:

De exacte data voor de Delta Talent Themadagen zijn te vinden in de agenda.

 

Ontmoetingen
 

Student in gesprek met expert

Delta Talent biedt studenten van diverse opleidingen de kans om in contact te komen met experts. Tijdens deze Delta Talent Ontmoetingen (op bijeenkomsten en tijdens veldworkshops) kunnen studenten in verschillende gesprekken vragen stellen en zichzelf in de kijker spelen. Bij congressen kunnen ze bovendien ook deelnemen aan het congresprogramma. Niet alleen voor de studenten interessant, maar ook voor de experts een kans om de talenten van de nabije toekomst te spreken. Bedrijven en organisaties krijgen via Delta Talent dan ook toegang tot de professionals van de toekomst.


Delta Talent zorgt voor de selectie en ontvangst van de studenten, regelt de koppeling met een expert en helpt de studenten zich goed voor te bereiden op het 1-op-1 gesprek. Als tegenprestatie wordt aan de studenten bijvoorbeeld gevraagd een kort verslag of een weblog te schrijven. Voorbeelden van Delta Talent Ontmoetingen zijn:

De exacte data voor Delta Talent Ontmoetingen staan in de agenda.

 

Delta Talent Academy
 

Delta Talent Academy op de RDM-Campus in Rotterdam

Modern water- en deltamanagement draait om het combineren van economische en maatschappelijke belangen met het inzetten van natuurlijke processen en herstel van biodiversiteit. Om jong talent kennis te laten maken met de kracht van natuurlijke processen en vaardigheden bij te brengen om op vernieuwende wijze in te spelen op uitdagingen op het gebied van water, klimaatverandering en bouwen met natuur, organiseert Delta Talent de Delta Talent Academy. Tijdens deze masterclass worden teams van aankomende en jonge professionals uitgedaagd rond prikkelende vragen.

De Academy heeft een inspirerend karakter en wordt begeleid door gespecialiseerde trainers en een grote variëteit aan hoogwaardige specialisten op het gebied van water- en deltamanagement. De trainers zijn gespecialiseerd in talentontwikkeling en het werken met jonge professionals. In de Academy worden nationale en internationale projecten behandeld en cases uitgewerkt.