Programma


Het Delta Talent programma in 2020 bestaat uit themadagen en ontmoetingen.

Themadagen

Tijdens Delta Talent Themadagen maken studenten (van verschillende opleidingen) kennis met een project, de aanpak en het bijbehorende gebied. Dit gebeurt (vaak) op locatie waarbij de studenten tevens de betrokken organisatie(s) leren kennen. Naast een analyse van belangen die spelen en van de voordelen van een integrale aanpak, doen ze ook kennis op over natuurlijke processen en hun potentiële bijdrage aan deltatechnologie en -management. Vernieuwend leren denken om tot andere oplossingen en samenwerkingsverbanden te komen, staat hierbij centraal. Verder leren de studenten hoe bewoners en belanghebbenden te betrekken bij ingrijpende gebiedsveranderingen.

Opbouw themadag:

  • Voorbereiding op de opleiding door de betreffende docenten.
  • Op de dag zelf:
    - Diverse professionals belichten het thema vanuit verschillende invalshoeken.
    - Veldbezoek.
    - De studenten voeren een interactieve opdracht uit onder begeleiding van experts.
  • Uitwerking van de opdracht op de opleiding, terugkoppeling naar Delta Talent. Eén student schrijft een weblog.

Voorbeelden van Delta Talent Themadagen zijn:

De exacte data voor de Delta Talent Themadagen zijn te vinden in de agenda.
 

Ontmoetingen

Delta Talent biedt studenten van diverse opleidingen de kans om in contact te komen met experts. Tijdens deze Delta Talent Ontmoetingen (op bijeenkomsten en tijdens veldworkshops) kunnen studenten in verschillende gesprekken vragen stellen en zichzelf in de kijker spelen. Bij congressen kunnen ze bovendien ook deelnemen aan het congresprogramma. Niet alleen voor de studenten interessant, maar ook voor de experts een kans om de talenten van de nabije toekomst te spreken. Bedrijven en organisaties krijgen via Delta Talent dan ook toegang tot de professionals van de toekomst.

Delta Talent zorgt voor de selectie en ontvangst van de studenten, regelt de koppeling met een expert en helpt de studenten zich goed voor te bereiden op het 1-op-1 gesprek. Als tegenprestatie wordt aan de studenten bijvoorbeeld gevraagd een kort verslag of een weblog te schrijven.

Voorbeelden van Delta Talent Ontmoetingen zijn:

De exacte data voor Delta Talent Ontmoetingen staan in de agenda.


Student in gesprek met expert

Eerder organiseerde Delta Talent ook al verschillende studentenwedstrijden en -prijsvragen: